FileVista

FileVista

FileVista là một mạng nhện quản lý tập tin để lưu trữ, quản lý và chia sẻ các tập tin trên mạng
Người dùng đánh giá
 
Bình chọn của bạn
Điểm
0.3
Phiên bản mới nhất:
4.1 (Xem tất cả)
Công ty phát triển:
GleamTech
FileVista là một mạng nhện quản lý tập tin để lưu trữ, quản lý và chia sẻ các tập tin trên mạng thông qua mạng duyệt. Đó là một mạng nhện dựa phần mềm mà anh cài vào sự phục vụ mạng để hoàn thành sứ mạng quản lí tập tin yêu cầu của công ty của ông hay tổ chức. Này mạng quản lý tập tin cho phép của người dùng để tải lên, tải và sắp xếp lại mọi loại liệu với một trực giác mạnh mẽ dùng diện.
Thông tin được cập nhật vào: